Sayın Müşterilerimiz,

1 - Taraflar:

1.1 - Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan Uygunstock Internet Hizmetleri (Uygunstock olarak anılacaktır) ile Yeni müşteri kaydı bölümünde belirtilen detayları ile belirtilen kişi/kurum (Müşteri olarak anılacaktır) arasında Uygunstock'a ait olan Uygunstock.com / panel.Uygunstock.com internet adresinde faaliyet gösteren internet sitesinin (Site olarak anılacaktır) kullanımı ve bu site üzerinden satın alınacak hizmetleri aşağıda belirtilen madde ve koşullar ile imza altına alınmış sayılacaktır.

1.2 - Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

1.3 - Uygunstock, sözleşmeyi istediği zaman istediği şekilde değiştirme hakkına sahiptir.

2 - Kullanıcı Kayıtları:

2.1 - Kayıt olurken girdiğiniz E-Posta hesabınız hesap güvenliği açısından size yardım sağlayacaktır.

2.2 - Kullanıcı şifresini başka kullanıcılarla paylaşması durumunda hesabının güvenliğini riske attığını kabul etmiş sayılır.

2.3 - Uygunstock'a kayıt olan her E-Posta bilgilerini doğru vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

2.4 - Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Uygunstock sorumlu tutulamaz.

3 - Sorumluluklar:

3.1 - Uygunstock bu sözleşmede belirtilen şartlara uyulduğu sürece belirtilen süre zarfında, belirtilen hizmetleri vermeyi taahhüt eder.

3.2 - Uygunstock, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkına ve her zaman saklı tutma hakkına sahiptir.

3.3 - Uygunstock, internet servislerini müşterilerine ve kullanıcılarına sağlayarak, kendi sistemi üzerinden büyük miktarda bilgi alışverişinin gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Uygunstock, internetin özgür düşünceyi teşvik eden, açık ve sınırları ortadan kaldıran bir yapıya sahip olduğunu kabul etmekte ve buna saygı duymaktadır. Ancak, Uygunstock servislerinin sürekliliğini ve güvenliğini sağlamak amacı ile çeşitli kısıtlamalara başvurabilir. Uygunstock, bu kısıtlamalardan dolayı oluşabilecek zararlarda sorumluluk kabul etmez.

3.4 - Uygunstock'un verdiği internet hizmetlerinin sürekliliği ve verimliliği kendi denetimi dışındaki kişi ve/veya kurumlara (Türk Telekom, Internet Servis Sağlayıcıları vb.), bilgisayar donanımları veya yazılımları, telefon veya internet hatları gibi birçok dış etkene bağlıdır. Bu nedenle, Uygunstock verdiği hizmetlerde müşterinin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacağını, hatasız ve kesintisiz bir hizmet vereceğini garanti etmez. Uygunstock sorumluluklarını yerine getirmeye özen gösteren bir firmadır. Uygunstock müşteriye sunulan hizmetin kalitesini ve sürekliliğini sağlamak için gerekli çabayı gösterecektir. Ancak Uygunstock, hizmetin herhangi bir şekilde kesintiye uğramasından kaynaklanan, verilerin kaybolması, zarara uğraması, gecikmesi, yerine ulaşmaması, bilgiye ulaşılamaması (ve hizmetin kesintiye uğramasından doğabilecek diğer her türlü durumlar) nedeniyle meydana gelebilecek arıza, hata ve duraksamalardan dolayı Müşteri'nin maruz kalabileceği zarar, ziyan ve her ne suretle olursa olsun, sonuç olarak meydana gelebilecek bu tür zarar ve ziyandan sorumlu değildir. Bu sözleşme kapsamında sunulan hizmetlerden dolayı oluşacak zararlarda Uygunstock'un sorumluluğu en fazla sağlanan hizmetin bedeli kadar olabilir.

3.5 - Uygunstock'un Sitemizde güvenlik açıklarından yararlanarak hileli işlemler gerçekleştiren kullanıcıların hesapları ilgili tespitlerin ardından hesapları kapatılacaktır. Bu tür faaliyetler, kullanıcılar arasında adil ve dürüst bir ortamın sürdürülmesini engeller ve hizmet kalitesini olumsuz etkiler. Sitemizin güvenliğini ve kullanıcılarımızın güvenini sağlamak için gerekli önlemleri almayı taahhüt ediyoruz. Hileli işlem tespit edilen hesaplar, ilgili kullanıcılara bildirim yapılarak gerekli adımlar atılacaktır.

3.6 - Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

3.7 - Müşteri, Uygunstock tarafından gönderilen, kullanıcı bilgilerinin ve şifrelerinin güvenliğinden sorumludur. Kullanıcı bilgilerinin kaybolması, sanal ortamda çalınması ve benzeri yöntemler ile başkalarının eline geçmesi sonucu oluşabilecek zararlardan Uygunstock hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

3.8 - Uygunstock, verdiği hizmetlerde müşteri ve site ziyaretçilerine ait bilgilerin gizliliğine riayet etmeyi taahhüt eder. Bu bilgileri izinsiz kullanamaz ve başkalarına satamaz, başkalarıyla paylaşmaz.

3.9 - Müşteriler Uygunstock’un hizmetlerini sadece kanuna uygun işler için kullanabilirler.

3.10 - Uygunstock bir kişi veya kuruluşa hizmet vermeme hakkını saklı tutar.

3.11 - Müşteri, Uygunstock.com ve/veya panel.Uygunstock.com üye veritabanı ve kullandığı kontrol panellerdeki bilgilerinin doğru olduğunu kabul eder. Bu bilgilerin yanlış olduğunun anlaşılması durumunda, Uygunstock hizmet vermeme veya hizmetleri askıya alma hakkını saklı tutar.

3.12 - Internet herkesin özgürce bilgi ve içerik paylaşabildiği bir ortamdır. Bu durum internet yoluyla elde edilecek bilgilerin doğruluğunun, güvenirliliğinin, yasalara ve genel ahlaka uygunluğunun garanti edilememesi sonucunu doğurmaktadır. Uygunstock, kendisine yasal mercilerden aksi yönde talep gelmediği sürece, sistemine ulaşan bilgilerin doğruluğunu ve içeriğini kontrol etmemekte ve herhangi bir sansür uygulamamaktadır. Bu nedenden dolayı kullanıcılar, kendilerine internet kanalı ile ulaşacak bilgilerin doğruluğunu ve uygunluğunu kendileri kontrol etmek durumundadırlar. Kullanıcılar, kendilerine internet kanalı ile ulaşan bilgilerin içeriğinden ve doğru olmamasından meydana gelebilecek hiçbir zarardan dolayı Uygunstock'u sorumlu tutamazlar.

3.13 - Müşteri'nin Uygunstock'tan aldığı hizmet (paket limitini) limitleri aşması durumunda Uygunstock hizmeti durdurma hakkını saklı tutar. Hizmet Limitlerinin kontrolünü müşteri point panelinden kontrol etmekle sorumludur.

3.14 - Uygunstock, müşterilerinin kendi servisleri kanalı ile gönderdikleri, yayınladıkları bilgileri kontrol etmemekte ve sansür uygulamamaktadır. Müşteriler, Uygunstock'un servislerini kullanarak gerçekleştirecekleri aktivitelerin yasal sonuçlarından dolayı kendileri sorumludurlar.

4 - Bildirimler:

4.1 - Uygunstock, müşteriye yapacağı her türlü bildirim için, öncelikle müşterinin kayıt işlemi esnasında bildirdiği e-posta adresini kullanacaktır. Bu adresin geçerli bir adres olması konusundaki sorumluluk müşteriye aittir. Bildirilen adres bilgilerinin yanlış, eksik veya güncel olmamasından dolayı oluşacak zarar sebebiyle Uygunstock hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5 - Gerçekleştirilmesi Yasak Aktiviteler:

5.1 - Gerçekleştirilmesi Yasak Aktiviteler maddesinin alt başlıklarında tanımlanan aktivitelerin gerçekleştirilmesi kesinlikle yasaktır. Bu ana başlık altındaki tüm alt maddeler kötü kullanım kapsamındadır. Uygunstock, bu aktiviteleri gerçekleştiren müşterilere ait servisleri durdurma, sınırlandırma veya tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar.

5.2 - Uygunstock'un servis ağını veya buna bağlı diğer ağ, sistem, servis ve/veya cihazların kullanımlarında aksamaya sebep olacak aktiviteler yapılamaz.

5.3 - Spam gönderimi yapılamaz. SPAM, alıcının isteği dışında toplu ve/veya ticari amaç taşıyan mesajların internet yolu ile gönderimidir. SPAM gönderimi, Uygunstock'a olan güveni zedelediği gibi, aynı zamanda Uygunstock'un sunucularında aşırı yüklenmelere sebep olarak, müşterilere sağlanan servislerde aksamalara ve/veya sorunlara neden olabilmektedir. Uygunstock servisleri kullanılarak spam gönderimi yapılamaz.

5.4 - Kamu tarafından kabul görmüş genel ahlak ve geleneklere aykırı davranışlar gerçekleştirilemez ve/veya buna aracı olunamaz.

5.5 - 3. şahıs ve/veya kurumlara karşı saldırgan ve tehditkar davranışlar kabul edilemez.

5.6 - "Hacking" veya "hacker" olarak tanımlanan davranışlar sergilenemez, başkalarına ait servislere yetkisiz bir biçimde ulaşılamaz.

5.7 - Uygunstock müşterilerinin, kişisel ve/veya kurumsal itibarlarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlar sergilenemez.

5.8 - Yürürlükteki T.C. yasalarına aykırı hareket edilemez.

5.9 - Müşteri, yasak aktiviteler kapsamında ortaya çıkacak tüm zararları karşılamak zorundadır.

6 - Ürün Kullanımı:

6.1 - Gerçekleştirilmesi Yasak Aktiviteler başlığı altında tanımlanan işlemlerin gerçekleştirilmesi, hangi ad ve kapsamda olursa olsun sunucular için de geçerlidir ve yasaktır. Yasak olduğu beyan edilen eylemlerin kısmen veya tamamen gerçekleşmesi durumunda Uygunstock, bu aktiviteleri gerçekleştiren müşterilere ait servisleri durdurma, sınırlandırma veya tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar. Bu sunucuların hiç birisi hiç bir şartta BATIHOST tarafından yedeklenmez, bu tür bir hizmete sahip olan müşterilerimiz kendi yedekeklerini almak zorundadırlar.

6.2 - Hizmeti kullanan müşterilerin sunucu üzerinde gerçekleştirdiği eylemlerin sunucudaki ve/veya diğer sunuculardaki müşterilerin güvenliğini kısmen veya tamamen tehdit etmesi ya da aldıkları hizmete zarar vermesi durumunda tüm sorumluluk sunucu hizmetini alan müşteriye aittir. Bu tür durumlarda Uygunstock, bu aktiviteleri gerçekleştiren müşterilere ait servisleri durdurma, sınırlandırma veya tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar.

6.3 - Uygunstock, kendi sorumluluğunda bulunan Uygunstock.com ve/veya panel.Uygunstock.com web sitesinde meydana gelecek hataları giderir ancak servislerin hizmetini alan müşterinin kullanımından veya sorumluluğundaki yazılım, donanım ürünlerinin özelliklerinden, üreticisinden, geliştiricisinden veya kullanım biçiminden kaynaklanan her türlü hatada müşterinin kendisinin, diğer müşterilerin ve üçüncü şahısların görebileceği zararlarda sorumluluk kabul etmez. Bu konudaki her türlü maddi, manevi sorumluluk hizmet alan müşteriye aittir. Uygunstock'un bu türdeki arızaları giderme zorunluluğu da yoktur. Ancak talep edilmesi halinde yardımcı olunacaktır.

7 - Sözleşmenin Sonlanması, İptal ve İade::

7.1 - Yeni başlatılan veya süresi dolan servislerle ilgili ücretlerin müşteri tarafından ödenmemesi durumunda Uygunstock, servisleri ve sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda, müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.

7.2 - Ürün iade koşullarımızı size bildirmek istiyoruz. Firmamız tarafından indirilen ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. Satın aldığınız indirilebilir ürünlerin iadesi söz konusu değildir.

7.3 - Müşteri bu sözleşmede belirtilen şartları ihlal ederse Uygunstock, müşteriye sağlanan servisleri önceden haber vermeden sonlandırabilir ve sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih edebilir. Bu durumda, müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.

7.4 - İade Garantisi: Uygunstock hizmet kalitesine güveniyor ve müşterilerini memnun edebileceğine inanıyor. Bu sebeple iade edilemez ancak Uygunstock tarafından teknik arıza olursa para iadesi yapılır, harici iade edilemez.

7.5 - Müşteri paket alma ücretlerini peşin öder, EFT veya HAVALE yoluyla ödemesi yapılmak istenen paket veya paketlerin ücreti Uygunstock firmasının hesabına düşmediği sürece paket tanımı yapılmaz.

7.6 - Uygunstock paket ücretlerinde değişiklikler yapma hakkına sahiptir. Müşteri, Uygunstock'un belirleyeceği ücret tarifesi üzerinden ödeme yapmayı kabul eder.

7.7 - Firmamızın satın alınan point paketlerinin veya paketlerin hesaba tanımlanması için ödemenin firmamızın hesabına düşmesi gerekmektedir. Bu, paket tanımlamasının gerçekleşmesi için bir önkoşuldur. Ancak, istisnai durumlarda paket tanımlaması gecikebilir. Bu durumlar şunları içerebilir: banka sistemlerinde yaşanan geçici aksaklıklar, ödeme yönteminizdeki sorunlar veya ödemenin işlem sürecinde beklenmedik engellerle karşılaşması gibi nedenler.

7.8 - Firmamız, ödemelerin tam ve zamanında alınmasını sağlamak için gerekli tüm önlemleri almaktadır. Ancak, meydana gelebilecek aksaklıkların önüne geçmek için, ödemelerinizi gerçekleştirirken lütfen dikkatli olmanızı ve doğru bilgileri kullanmanızı öneririz. Sorularınız veya ödemelerinizle ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bize ulaşmaktan çekinmeyin. Müşteri hizmetleri ekibimiz size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır.

8 - Sözleşme Geçerliliği:

8.1 - Müşterinin online başvurusu esnasında onayladığı bu sözleşme zaman içerisinde değişikliklere tabi olabilir. Müşteri, Uygunstock servislerini kullanmaya devam ederek, yürürlükteki sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.

Saygılarımızla,

logo